Wady lokalu, a instytucja rękojmi

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
12 lutego 2014
236 Views
rękojmia

Ustawa deweloperska dobrze chroni kupujących lokale na rynku pierwotnym. Może się jednak zdarzyć, że nowo nabyte mieszkanie ma wady, a nie zostało objęte jej przepisami. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Otóż kupujących, oprócz zapisów w umowie, z którymi trzeba się zawsze szczegółowo zapoznać, chroni również Kodeks cywilny, a dokładnie instytucja rękojmi, która zdefiniowana została w art. 556.

Na czym polega rękojmia?

Każdy sprzedawca – zgodnie z przepisami – jest odpowiedzialny względem kupującego w sytuacji, gdy sprzedawana przez niego rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność.

Pojęcie użyteczności należy odnieść do celu, jaki był zapisany w umowie lub też wynikał z okoliczności lub przeznaczenia danej rzeczy. Odpowiedzialność ponosi sprzedający zawsze, gdy dana rzecz nie ma właściwości, o których zapewniał kupującego, bądź też dany przedmiot został wydany w stanie niepełnym. Za przykład można tu podać te elementy mieszkania, które nie zostały ukończone w taki sposób, jak było to przewidziane w umowie.

Prawa kupującego

Zadaniem rękojmi jest ochrona kupującego, aby zapewnić ją na przyzwoitym poziomie, zostały mu przyznane trzy prawa:

  • prawo do odstąpienia od umowy, ale nie w sytuacji, gdy wady zostaną naprawione;
  • prawo do nabycia towaru po niższej cenie, która jest obniżona o wysokość zaistniałych wad;
  • prawo żądania naprawienia szkody, wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której wady pojawiły się, ale nie z winy sprzedawcy.

Udokumentowanie wad

Każdy kupujący, który znajdzie wady w nabytym lokalu, musi je udokumentować. Najlepiej jest zrobić dobrej jakości zdjęcia lub zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego, trzeba się jednak liczyć z tym, że będzie się to wiązało z dodatkowymi opłatami. W następnej kolejności należy udać się do dewelopera z pisemnym żądaniem usunięcia usterek.

Dodatkowe informacje

W Kodeksie cywilnym sporo miejsca zostało poświęcone instytucji rękojmi. Ponad powyższe, powinieneś również wiedzieć, że:

  • strony mogą wyłączyć, ograniczyć lub rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
  • w przypadku lokalu uprawnienia z tytułu rękojmi upływają po trzech latach od dnia odbioru mieszkania.

Czy korzystaliście kiedyś z instytucji rękojmi?

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ