Czy sprzedasz ziemię cudzoziemcowi w 2016 roku?

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
5 listopada 2014
25 Views
Europejska legitymacja zawodowa

Od 1 maja cudzoziemcy będą mogli kupić w Polsce ziemię bez zezwolenia. Jeśli jednak masz ziemię i chcesz ją sprzedać obcokrajowcom, to wcale nie jest powiedziane, że będzie to takie łatwe, bo regulujące to przepisy mogą ulec zmianie.

Sprzeciwili się temu posłowie i doszli do wnioski, że powinna powstać ustawa, która ograniczy możliwość zakupu gruntów rolnych przez cudzoziemców. Już latem został złożony projekt ustawy utrudniający obrót ziemią w Polsce przez osoby pochodzące z innych państw. W uzasadnieniu do ustawy napisano, że „Zakłada się ograniczenie nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej”.

Kto zostanie zablokowany przez ustawę?

Z uzasadanienia wynika zatem, że – przynajmniej we wstępnym kształcie ustawy – ziemię nabędzie tylko ten, kto będzie chciał uprawiać ziemię. Przepis zablokuje zatem osoby które chciałyby otwierać np. różnego rodzaju zakłady, firmy logistyczne itp., a także kupować ziemię w celach spekulacyjnych. Ustawa – forsowana przez posłów PSL – ma za zadanie chronić ziemie rolną przed odrolnieniem i wykorzystwyanie jej w taki sposób, który doprowadzi do pogorszenia jej jakości.

Jakie są cele ustawy?

Jak podał serwis Forsal.pl najistotniejszym celem ustawy jest stworzenie warunków do koncentracji gospodarstw rolnych. Dlatego też ustawa będzie posiadała wiele zapisów, które wprowadzą ograniczenia zapobiegające ich rozdrabnianiu.

Ponadto – to druga strona medalu – przepis określi maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego na 300 ha łącznie z dzierżawami. W praktyce oznacza to, że właściciele większych obszarów nie będą mogli korzystać z preferencji, którę znajda się w nowym prawie.

Większe uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)

Ustawa zwiększy też uprawnienia ANR związane ze sprzedażą ziemi przez rolników. Mielibyśmy tu do czynienia z dwiema sytuacjami:

  • rolnik, który sprzedaje ziemię bliskiej osobie lub samorządowi czy też Skarbowi Państwa nie musi informowaćo tym ANR;
  • w innych przypadkach pośrednikiem w sprzedaży ziemi byłaby ANR, właściciel ziemi ustalałby cenę i udzielał ANR pełnomocnictwa, następnie izba rolnicza w pierwszej kolejności szukałaby chętnych na nabycie ziemi wśród sąsiadów.

Dopiero jeśli nabywca się nie znajdzie, to właściciel ziemi będzie mógł ja sprzedać komukolwiek, również cudzoziemcowi.

Co sądzicie o proponowanych przepisach? Czy skutecznie ochronią polską ziemię przed jej wykupem przez obcokrajowców?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ