Czy wynajmujący może zatrzymać rzeczy należące do najemcy ?

Opublikowany przez: Beata Fajkus
21 grudnia 2016
0 Views

Czy wynajmujący może zatrzymać rzeczy należące do najemcy ? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach Kodeksu cywilnego, a ściślej w art. 670 § 1 k.c., który stanowi “dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu”.

Powołany przepis ustanawia dla wynajmującego ustawowe prawo zastawu. Prawo to przede wszystkim zabezpiecza czynsz oraz świadczenia dodatkowe, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok. Pod pojęciem świadczeń dodatkowych ustawodawca ma na myśli w szczególności opłaty eksploatacyjne związane z najmem lokalu określone w umowie najmu.

Istotne jest wskazanie jakich rzeczy dotyczyć może ustawowe prawo zastawu. Otóż chodzi tutaj o rzeczy ruchome objęte własnością lub współwłasnością najemcy. Prawo zastawu zostało poszerzone również o rzeczy ruchome wniesione do lokalu przez członków rodziny najemcy z nim mieszkających. Prawo takie wynika z treści art. 686 k.c.

Jak długo wynajmujący może zatrzymać rzeczy należące do najemcy?
Okazuje się, że wynajmujący ma prawo zatrzymać rzeczy objęte ustawowym prawem zastawu (art. 670 § 1 k.c. i 686 k.c.) dopóki zaległy czynsz, bądź opłaty dodatkowe nie zostaną uregulowane lub najemca w inny sposób nie zabezpieczy płatności.
Należy pamiętać, iż w przypadku wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej to ona w pierwszej kolejności powinna stanowić przedmiot zabezpieczenia ewentualnych roszczeń finansowych wynajmującego względem najemcy.

Autorem wpisu jest Anna Skorupa – partner w Kancelarii Radców Prawnych Budziaszek, Skorupa Spółka partnerska  mieszcząca się przy ul. Żwirki i Wigury 7, 43-190 Mikołów
Avatar

Beata Fajkus

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ