Ostateczny koniec pozwoleń na budowę

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
22 kwietnia 2015
2 Views
Budowa domu

W lutym senat przyjął zmiany w ustawie prawo budowlane. W sumie zgłoszono 17 poprawek. Nowelizację poparło 54 senatorów, a 28 wstrzymało się od głosu.

Nowe prawo budowlane różni się trochę od dokumentu prezentowanego jeszcze kilka miesięcy temu. Część zmian ma charakter kosmetyczny. Z kolei inne są na tyle znaczące, że wymagają poświęcenia im większej uwagi. Przypominamy kilka ważnych zmian, o których już wiedzieliśmy, jak nowych pomysłach.

  1. Krótsza zgoda na użytkowanie

Senat skrócił również zgodę na użytkowanie, tzw. milczącą, która wynosi teraz 14 dni, a nie jak poprzednio 21. Dotyczy ona jednak obiektów które inwestor oddaje do użytkowanie na podstawie zgłoszenia.

  1. Brak oświadczeń o dostawie mediów

W nowym prawie budowlanym nie ma mowy o tym, aby inwestor musiał załączać do projektu budowlanego oświadczenie o zapewnieniu mediów (wody, energii, gazu). Weryfikacja odbędzie się po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót. Dodatkowym ułatwieniem jest też rezygnacja z takich dokumentów jak oświadczenie o warunkach przyłączenia do różnych sieci, np. wodociągowej oraz oświadczenia o dostępie do drogi publicznej

  1. Więcej obiektów oddanych na podstawie zawiadomienia

Dzięki nowelizacji zwiększy się liczba obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia o tym, że budowa została zakończona. Do katalogu takich obiektów należą m.in. budynki kolejowe, chłodnie, myjnie taboru kolejowego, wagonownie, budynki rzemieślnicze itp.

  1. Bez pozwolenia na budowę instalacji

Kodeks znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę wszystkich instalacji z wyjątkiem gazowych, a także budowę oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 metra sześciennego. Warto ponadto dodać, że pozwolenia nie będą już wymagały takie działania jak remonty i przebudowy obiektów budowlanych oraz – co istotne ocieplanie budynków, których wysokość nie przekracza 25 metrów.
Czy sądzicie, że katalog zwolnień powinien być jeszcze bardziej rozbudowany?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ