Odwrócony kredyt hipoteczny. Prawa i obowiązki klienta.

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
21 stycznia 2015
39 Views
Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny jest na polskim rynku bankowym produktem nowym. Na to, jakie będzie nim zainteresowanie, trzeba jeszcze poczekać. Warto jednak już teraz wspomnieć o prawach i obowiązkach stron umowy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Szczegóły dotyczące praw i obowiązków stron umowy (zarówno klienta i banku) zostały omówione w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym z 14 listopada 2014 roku.

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Na wstępie warto przybliżyć wstępne prawa i obowiązki kredytobiorcy. Oto najważniejsze z nich:

  • kredytobiorca, bez podania przyczyny, może odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, ma na to 30 dni od momentu jej zawarcia;
  • kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, wyjątkiem są opłaty, jakie poniósł bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów;
  • kredytobiorca ma obowiązek zwrócenia bankowi wypłaconych pieniędzy kwotę wraz z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ponadto, należy pamiętać, że dniem spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, jest dzień złożenia dyspozycji przekazania bankowi środków pieniężnych w wysokości kredytu.

Kolejna część praw i obowiązków kredytobiorcy

Warto również pamiętać o tym, że kredytobiorca ma w każdej chwili prawo do spłaty całkowitej kwoty lub jej części, a bank nie ma wówczas prawa pobierania prowizji. Co więcej:

  • bank nie może uzależnić spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części od uprzedniego poinformowania go o tym przez kredytobiorcę;
  • spłata części całkowitej kwoty do zapłaty nie wstrzymuje wypłaty rat niewykorzystanej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, chyba że strony postanowiły inaczej;
  • w przypadku spłaty całkowitej kwoty do zapłaty bank jest zobowiązany do potwierdzenia rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego w terminie 14 dni od dnia dokonania tej spłaty.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym mówi o tym, że można wypowiedzieć umowę kredytu w każdej chwili, ale z zachowaniem terminu 30-dniowego.

Co sądzicie prawach i obowiązkach kredytobiorcy?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ