Mieszkania zakładowe – jak je wykupić?

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
29 kwietnia 2015
1 Views
Mieszkania zakładowe

Wiele zakładów już od lat wyprzedaje swoje mieszkania o czym regularnie informuje swoich najemców, którzy mogą taki lokal odkupić, co jest bardzo opłacalne. Czy wiecie, jak kupić mieszkanie zakładowe?

Jakie mieszkania można wykupić?

Na wykup czekają mieszkania wojskowe czy kolejowe. Najczęściej o sprzedaży najemcy są informowani pocztą, jeśli wykażą zainteresowanie kupnem lokalu, powinni złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Pierwszeństwo wykupu mają najczęściej osoby, które mieszkają w takim lokalu i najęły go w terminie nieprzekraczającym wskazanej daty. Każde z przedsiębiorstw ustala ją indywidualnie. Na sprzedaż mieszkań decydują się najczęściej Lasy Państwowe, Polskie Koleje Państwowe czy też wojsko.

Wykup mieszkania a naliczanie bonifikaty

Zakładowe mieszkania są zwykle dużo tańsze. Wynika to z tego, że osoby, które w nich mieszkają mają liczne, ustawowe zniżki. Bonifikaty nalicza się od wartości rynkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę. I tak np. przepracowanie roku w danym zakładzie uprawnia do zniżki w wysokości 6%, a za kolejne lata po 3%. Poszczególne zniżki kumulują się, aż do wartości 95% ceny mieszkania. W sytuacji natomiast, gdy dana osoba jest emerytem lub rencistą, to zniżka w tej wysokości przysługuje im automatycznie.

Niezbędne dokumenty

Aby starać się o wykupienie mieszkania zakładowego, konieczne jest zebranie szeregu dokumentów, wśród których znajduje się m.in.:

  • oświadczenie o chęci wykupu;
  • zaświadczenie o zameldowaniu;
  • umowa najmu zawarta na czas nieokreślony bądź decyzja o przydziale lokalu;

O mieszkania zakładowe mogą się też starać wdowy i wdowcy po osobach, które wynajmowały taki lokal, zstępni (dzieci, wnuki lub prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), rodzeństwo, a także osoby przysposabiająca najemcę albo przez niego przysposobiona.

W sytuacji, gdy o mieszkanie stara się wdowa lub wdowiec po najemcy, musi przedstawić odpis skróconego aktu małżeństwa. Jeśli natomiast lokal chce kupić osoba bliska zmarłego, to powinna przedstawić skrócony odpis aktu zgonu najemcy. Z kolei emeryci, do niezbędnych dokumentów, dołączają decyzję o ustaleniu prawa do emerytury.

Co sądzicie o kupnie mieszkań zakładowych? Czy Waszym zdaniem jest to opłacalne?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ