Dyrektywa hipoteczna – co zmieni na rynku kredytowym?

Opublikowany przez: Beata Fajkus
6 lutego 2014
Możliwość komentowania Dyrektywa hipoteczna – co zmieni na rynku kredytowym? została wyłączona
355 Views
Dyrektywa hipoteczna

Już od 2015 roku wszystkie banki europejskie zacznie obowiązywać dyrektywa hipoteczna. Co takiego zmieni się na rynku kredytowym?

Czym jest dyrektywa hipoteczna?

Parlament Europejski uchwalił specjalną dyrektywę, której zadaniem jest ujednolicenie informacji, jakie banki zobowiązane są udzielać swoim klientom podczas zaciągania kredytu hipotecznego. Dyrektywa dotyczy kredytów udzielanych na nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i grunty. Innymi słowy mówiąc, w nowych przepisach chodzi o standaryzację dokumentów, jakie otrzymuje klient, rzetelne i całościowe przedstawienie informacji o kredycie oraz uczulenie na konsekwencje, jakie niesie ze sobą jego zaciągnięcie.

Parlament zadbał o to, aby przepisy pozwalały zachować różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, a także specyfiką ich rynku nieruchomości i rynku kredytowego. Niemniej jednak, daleko idącemu ujednoliceniu poddane zostaną informacje, które klient musi każdorazowo otrzymywać przy podpisywaniu umowy.

Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa?

Kilka najistotniejszych zmian, jakie wprowadzi uchwalenie dyrektywy hipotecznej, prezentujemy poniżej na podstawie ich skrótowego omówienie przez PFRN.

1. Arkusz informacyjny

Wszystkie banki zobowiązane będą do przedstawienia klientom informacji na temat kredytu na specjalnym arkuszu informacyjnym. Ma to na celu uświadomienie konsumenta, jakie są konsekwencje brania kredytu i jakie w związku z tym czekają na niego niebezpieczeństwa.

To jednak nie wszystko, ponieważ zdolność kredytowa będzie oceniana w szczególny sposób. Bank będzie musiał dopasować kredyt do możliwości finansowych konsumenta, a ponadto założyć już na wstępnie, że klient może mieć w przyszłości problemy z jego spłatą.

2. Wcześniejsza spłata kredytu bez opłat

Dyrektywa daje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji. Oznacza to, że nie będzie konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów w postaci odsetek czy opłat karnych naliczanych za wcześniejszą spłatę.

3. Czas do namysłu

Kredytobiorcy będą mieli obowiązkowy okres do namysłu (siedem dni) przed podpisaniem umowy lub też siedmiodniowy okres, w którym mogą wycofać się z umowy po jej podpisaniu.

4. Wymagania wobec doradców

Dyrektywa ujednolica i precyzuje również kompetencje doradców finansowych. Od 2015 roku będą oni musieli posiadać specjalne uprawnienia i być zarejestrowani. Wszystko zmierza do tego, aby doradca, który nabył kompetencje w jednym kraju, mógł również wykonywać swój zawód w innym kraju. Dyrektywa nałoży ponadto na brokerów finansowych obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

5. Kredyty w walutach obcych

Obowiązkiem banku będzie informowanie klienta, że rata kredytu, a zatem również jego całkowity koszt, mogą wzrosnąć w przypadku zmiany kursu walut.

6. Spłata salda kredytu

Jeżeli klient będzie miał opóźnienie w spłacie kredytu, to nieruchomość musi być sprzedana za możliwie najwyższą cenę, a następnie kredytobiorca zobowiązany jest do spłacenia salda kredytu. Ponadto w przypadku problemów ze spłatą konsument może zwrócić nieruchomość i będzie to wystarczające, by uznać kredyt za spłacony. Warunkiem jest jednak wcześniejsze uzgodnienie tego w umowie między bankiem, a kredytobiorcą.

7. Rzetelna wycena

Dyrektywa nakłada na państwa nią objęte obowiązek przygotowania standardów, na podstawie których wyceniane będą nieruchomości. Każdy bank zostanie zobowiązany do przestrzegania tych standardów, a powoływani przez nich rzeczoznawcy będą musieli posiadać odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie, swoją pracę wykonywać zaś możliwie obiektywnie.

Czy sądzicie, że dyrektywa hipoteczna ulepszy działanie rynku kredytowego? A może to tylko kolejna, niepotrzebna regulacja? Jakie jest Wasze zdanie?

Avatar

Beata Fajkus

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ