Dopłaty do energooszczędnych mieszkań i domów – ile możesz zyskać?

Opublikowany przez: Beata Fajkus
24 lutego 2014
Możliwość komentowania Dopłaty do energooszczędnych mieszkań i domów – ile możesz zyskać? została wyłączona
233 Views
świadectwo energetyczne

Energooszczędne mieszkania i domy są popularne w zachodniej Europie. Wiele osób przekonało się do korzyści, jakie płyną z zainwestowania w obiekty tego typu.

W Polsce ten trend nie jest tak silny. Można nawet powiedzieć, że po początkowym zainteresowaniu tego typu budownictwem, entuzjazm trochę zmalał. Niewiele jest w kraju budynków pasywnych, trochę lepiej jest z domami energooszczędnymi, ale i te – mimo wszystko – powstają okazjonalnie. A tymczasem Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nakazuje, aby do 2020 roku wszystkie powstające w Polsce obiekty tego typu były energooszczędne.

Kto i ile dopłaci do budowy?

Zmiany w przepisach dotyczących efektywności energetycznej budynków Polska musi wdrożyć do 2020 roku. Aby zachęcić potencjalnych inwestorów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powołał do życia program Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Aktualna wersja programu, obowiązująca od listopada 2013 roku, dostępna jest na stronie internetowej NFOŚiGW. Środki przeznaczone na program, to 300 mln zł. W latach 2013-2015 wydanych zostanie 100 mln, a w latach 2016-2018 pozostała część. Szacuje się, że dostępna kwota pozwoli na budowę ok. 12 tys. domów jednorodzinnych.

Na ile mogą liczyć klienci?

Wszystko zależy od tego, jaki dom zdecydują się zbudować. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego, jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji danego obiektu. Najprościej zatem mówiąc, wszystko zależy od tego czy klient zainteresowany jest budową domu pasywnego czy też energooszczędnego.

Wysokość dofinansowania w przypadku domów jednorodzinnych wynosi:

 • 30 000 zł brutto dla obiektów, które zużywają mniej niż 40 kWh/(m kw./rok);
 • 50 000 zł brutto dla obiektów, które zużywają mniej niż 15 kWh/(m kw./rok).

W przypadku natomiast lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wysokość dofinansowania wynosi:

 • 11 000 zł brutto dla obiektów, które zużywają mniej niż 40 kWh/(m kw./rok);
 • 16 000 zł brutto dla obiektów, które zużywają mniej niż 15 kWh/(m kw./rok).

W pierwszych przykładach mamy do czynienia ze standardem NF40, czyli są to obiekty energooszczędne, a w drugich ze standardem NF15, czyli są to obiekty pasywne. Pierwotnie wytyczne NFOŚiGW mówiły o tym, że dom energooszczędny, to dom budowany w standardzie NF70, czyli zużywający mniej niż 70 kWh/(m kw./rok), przepisy zostały jednak zaostrzone, a NFOŚiGW podwyższył wymagania, które trzeba osiągnąć, by otrzymać dopłatę.

Dom pasywny, a energooszczędny

Konieczne jest oczywiście odpowiedzenie na pytanie czym się różni dom pasywny od energooszczędnego. Otóż, zapotrzebowanie na energię tego pierwszego musi być mniejsza niż 15 kWh/(m kw./rok). W przypadku tych drugich roczne zużycie nie może przekraczać 40 kWh/(m kw./rok). Przyjmuje się jednak, że domu budowane w standardzie NF70, czyli zużywające mniej niż 70 kWh/(m kw./rok), też są domami energooszczędnymi, ale do nich NFOŚiGW już nie dopłaci.

Warunki uzyskania dofinansowania

O dofinansowanie ze środków NFOŚiGW mogą się starać ci, którzy spełnią szereg warunków. Oto najważniejsze z nich:

 • beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu;
 • na budowę może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu;
 • zakończenie budowy musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu;
 • kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia musi być wyższa od kwoty dotacji;
 • wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego;
 • dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW;
 • wypłata kredytu na realizację przedsięwzięcia następuje zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi w banku dla kredytów na budowę lub zakup domów i mieszkań oraz umową o współpracy zawartą przez NFOŚiGW z bankami.

Szczegóły dotyczące dopłat i zasad funkcjonowania programu znajdziesz w pliku PDF dostępnym na stronie internetowej NFOŚiGW.

Co sądzicie o programie dopłat? Czy warto z nich skorzystać?

Avatar

Beata Fajkus

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ