Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
24 kwietnia 2015
2 Views
umowa pośrednictwa

Dodatek mieszkaniowy to interesujący sposób pokrycia kosztów utrzymania mieszkania przeznaczony dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji. Czy wiecie, jakie dokumenty musi mieć osoba, chcąca się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. Co ważne, dochód ten, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenia wniosku, nie może przekraczać tej kwoty. Prezentujemy dokumenty, niezbędne do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

  1. Wniosek

Dodatek mieszkaniowy, na wniosek osoby do niego uprawnionej, przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Formularz wniosku należy pobrać z właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu gminy. Drugim miejsce w którym znajdują się takie formularze są ośrodki pomocy społecznej. Oto zestaw danych niezbędnych do umieszczenia w formularzu:

  • adres zamieszkania;
  • siedzibę i nazwę zarządcy budynku;
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu z określoną powierzchnią tego lokalu.
  1. Deklaracja o dochodach

Pamiętajmy, że do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego. Deklaracja taka musi określać m.in. dochody gospodarstwa za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

  1. Zaświadczenia

Dotyczą one głównie uzyskiwanych dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego starającego się o dodatek. Jeśli w domu mieszkają osoby bezrobotne, to wówczas konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Pracy.

  1. Pozostałe dokumenty

Do wniosku, oprócz dokumentów wyżej wymienionych, należy także dołączyć:

  • aneks czynszowy, w którym znajdą się informacje o wydatkach na mieszkanie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • ostatnią fakturę za energie elektryczną w przypadku lokali, które nie mają centralnego ogrzewania;
  • ponadto, o rozpatrzeniu wniosku mogą też zdecydować inne dokumenty, potwierdzające np. składki na ubezpieczeniowe zdrowotne.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Czy łatwo jest, Waszym zdaniem, uzyskać taki dodatek?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ