Dodatek mieszkaniowy od gminy – jak go uzyskać?

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
4 maja 2015
3 Views
Dodatek mieszkaniowy

Każdy, kto jest właścicielem mieszkania lub jego najemcą, może się starać o dodatek mieszkaniowy, który otrzymuje się od gminy. Czy wiecie, jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Trzy kryteria przyznania dodatku

Na dodatek może liczyć osoba spełniająca trzy najważniejsze kryteria, dotyczące wszystkich starających się o dodatek.

1. Pierwsze z kryteriów mówi o tym, że taka osoba musi mieć tytuł prawny do lokalu, a więc dodatek taki może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

2. Drugie kryterium dotyczy osiąganych dochodów. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w którym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

  • 1477, 79 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 1055, 56 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku zależy od Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, które od 1 marca 2014 roku wynoszą 844,45 zł.

3. Trzecie kryterium dotyczy odpowiedniej powierzchni użytkowej lokalu, które nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 albo 50%, ale – w drugim przypadku – od warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Składanie dokumentów o dodatek krok po kroku

Staranie się o dodatek wymaga, kilku formalności. Oto one prezentowane krok po kroku:

  • złożenie kilku dokumentów, które można pobrać ze strony urzędu miasta wraz z deklaracją o dochodach;
  • dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym dla położenia lokalu;
  • dokumenty konieczne do okazania, to – oprócz – wniosku także zaświadczenie o dochodach brutto, dokument dotyczący powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego budynku i ostatnią fakturę za energię elektryczną;
  • a następnie oczekiwać na decyzje administracyjną w sprawie przyznania dodatku, które może być poprzedzone wywiadem środowiskowym i następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Czy staraliście się kiedyś o dodatek mieszkaniowy?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ