Do czego służy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
4 lutego 2014
Możliwość komentowania Do czego służy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? została wyłączona
467 Views
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – często można się z nim spotkać, choć nie zawsze wiadomo do czego służy i jak z niego korzystać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany też planem miejscowym, jest aktem prawa miejscowego, przyjmowanym w formie uchwały rady gminy. Zawarte w nim zapisy są powszechnie obowiązujące i jawne. Oznacz to, że każdy ma do niego prawo wglądu i otrzymania wypisów lub wyrysów.

Szczegółowe informacje na temat planu miejscowego zawiera Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument pochodzi z 2003 roku.

Do czego służy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Celem uchwalenia planu miejscowego jest wprowadzenie ładu do otaczającej nas przestrzeni. Owym ładem będzie takie jej ukształtowanie, które tworzy harmonijną całość. Musi ono uwzględniać przy tym wszystkie jej uwarunkowania funkcjonalne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i estetyczne. Plany miejscowe określają m.in.:

  • maksymalną wysokość zabudowy;
  • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
  • przeznaczenie terenów i zasady ochrony środowiska;
  • ograniczenia w użytkowaniu poszczególnych terenów;
  • minimalną i maksymalną intensywność zabudowy na danym terenie;
  • zasady budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i technicznej;

Do czego może się przydać wiedza o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Obok informacji, które można wyczytać z planów, istotne jest również to, do czego mogą się one przydać. Mogą być one szczególnie ważne dla osób chcących np. wybudować dom jednorodzinny.

Zanim przystąpisz do podjęcia jakichkolwiek decyzji, trzeba się zorientować czy dany teren jest w ogóle przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, a jeżeli tak, to jaką wysokość może mieć stawiany przez Ciebie dom. Wszystkie te informacje znajdziesz właśnie w planach miejscowych.

Plany odgrywają doniosłą rolę zwłaszcza w przypadku dużych inwestorów, np. deweloperów, którzy na ich podstawie mogą się zorientować, jak ma być zabudowany dany teren i czy w ogóle jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Plan istotny jest również dla inwestorów poszukujących działek pod inwestycje. Od przeznaczenia danej działki, będzie bowiem zależała jej przyszła cena.

Co zrobić, gdy dana gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Niestety w większości gmin nie ma ustalonych planów miejscowych. Dlatego zadaniem każdego inwestora musi być poszukanie informacji o ładzie przestrzennym w innych źródłach, którymi są:

  • decyzja o warunkach zabudowy;
  • a także decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydawana tylko w sytuacji, gdy inwestycja ma realizować cele publiczne).

Zadaniem obu decyzji jest ustalenie istotnych elementów, mających wpływa na ukształtowanie przestrzenne krajobrazu i jego walory estetyczne. Ustala się w nich m.in. wysokość i kształt budynków, a także ich umiejscowienie na poszczególnych działkach.

W przypadku kupna działki pod budowę domu, a najlepiej jeszcze przed jej kupnem, każdy inwestor powinien się zapoznać z odpowiednimi decyzjami lub z planem miejscowym. Znacznie ułatwi to rozpatrzenie plusów i minusów inwestowania na danym terenie.

Czy próbowaliście kiedyś czytać plany miejscowe lub decyzje o warunkach zabudowy? Jak Wam poszło?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ