Na czym polega i komu przysługuje bon na zasiedlenie?

Opublikowany przez: Mateusz Kozłowicz
25 listopada 2014
164 Views
bon na zasiedlenie

Chcesz zmienić miejsce zamieszkania, ponieważ znalazłeś nową pracę? Może masz szanse na bon na zasiedlenie – sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby go dostać?

Bon na zasiedlenie – dla kogo?

O bon może się starać każdy, kto jest bezrobotnym, nie ukończył 30 roku życia i znalazł pracę poza miejscem zamieszkania (lub np. otworzył działalność gospodarczą), a dojazd do tego miejsca (i powrót) trwa dłużej niż 3 godziny dziennie lub znajduje się ono w odległości większej niż 80 km od miejsca zamieszkania. Wysokość takiej dopłaty, to równowartość dwóch średnich pensji

Dalsze warunki otrzymania bonu

Wymienione w punkcie wyżej warunki, które musi spełnić osoba starająca się o bon, to nie wszystko. Oprócz tego powinna ona również:

  • pozostawać w zatrudnieniu lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  • za pracę osiągać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Bon na zasiedlenie jest przyznawany na podstawie umowy, po uprzednim złożeniu przez osobę bezrobotną wniosku i służy on pokryciu kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w innym miejscu.

Obowiązki osoby otrzymującej bon

Osoba, które uzyskała bon, ma też kilka obowiązków. Oto lista trzech najważniejszych:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie musi dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, osoba taka musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy;
  • do 7 dni od dnia utraty zatrudnienia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, taka osoba musi przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia i podjęciu nowego zatrudnienia.

Czy – Waszym zdaniem – warto się starać o taki bon?

Avatar

Mateusz Kozłowicz

Rynkiem nieruchomości zajmuję się od 2010 roku. W tym samym czasie zacząłem też pracę w mediach internetowych, z którymi jestem stale związany. Interesuję się prawem nieruchomości, wpływem czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości i marketingiem internetowym.

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ