Czym jest księga wieczysta?

Opublikowany przez: Beata Fajkus
7 czerwca 2013
387 Views

Prawną definicję księgi wieczystej znajdziesz w stosunkowo niewielkiej objętościowo ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Zastanawiasz się pewnie czym jest ta księga i dlaczego nazywa się ją “wieczystą”

Pojęciem hipoteki nie będziemy się teraz zajmować, ponieważ pisaliśmy już m.in. o tym, co to jest odwrócona hipoteka i odwrócony kredyt hipoteczny, a także o sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką. W tych tekstach znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje.

Ten wpis poświecimy odpowiedzi na pytanie, co to jest księga wieczysta i do czego służy?

Gdzie znajdę księgę wieczystą dla mojej nieruchomości?

Nie ma znaczenia czy chcesz kupić dom, mieszkanie, czy grunt, prędzej czy później będziesz musiał się zetknąć z księgą wieczystą nieruchomości. Od 2010 roku informacje o księgach wieczystych możesz znaleźć w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, której administrowaniem zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nie wszystkie księgi są tam dostępne. Jeżeli księga nie została przeniesiona do wersji cyfrowej, to konieczna będzie udanie się do sądu rejonowego. Pamiętaj, że wszystkie księgi wieczyste są jawne, ogólnodostępne i nikt nie może się zasłaniać ich nieznajomością.

Jeżeli twoja nieruchomość nie ma księgi, to nie ma problemu, aby ją założyć. Koszt założenia takiego dokumentu to 60 zł. W niektórych wypadkach ceny wpisów mogę być wyższe. Gdy chcesz wpisać w niej np. użytkowanie wieczyste, to musisz się liczyć z wydaniem nawet 200 zł.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to – mówiąc najprościej – spis, zawierający informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Dzięki księdze wiadomo komu przysługują np. prawa do danego mieszkania w budynku. Pamiętaj – księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, a nie dla ich właściciela. Stąd określenie – “wieczysta”. Oznacza ono, że może zmienić się właściciel nieruchomości, ale księga nigdy się nie zmieni, lecz co najwyżej zawarty w niej zapis.

Z tego co powyżej wynika więc, że w momencie, gdy kupiłeś mieszkanie, powinieneś zadbać o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Zastanawiasz się teraz pewnie, gdzie taki wpis powinien się znaleźć i czy informacje z ksiąg są w jakiś sposób uporządkowane? Oczywiście, ale po kolei.

Z jakich działów składają się księgi wieczyste?

Każda księga składa się z czterech działów. Każdy z nich jest poświęcony innym informacjom.

  • Dział I – składa się z dwóch mniejszych działów. Zawierają one podstawowe informacje na temat nieruchomości: jej adres, powierzchnię, przeznaczenie, udział w nieruchomości wspólnej.
  • Dział II – zawiera oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
  • Dział III – zawiera wpisy na temat ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości.
  • Dział IV – zawiera wpisy dotyczące hipotek. Znajdziesz tu m.in. informację o tym, czy mieszkanie, które chcesz kupić nie jest przypadkiem obciążone hipoteką.

Cztery żelazne zasady

Ponadto księgi wieczyste prowadzone są według czterech zasad. Jest to:

  • zasada jawności – oznacza, że każdy ma dostęp do ksiąg i może je przeglądać;
  • zasada domniemania zgodności – oznacza, że to, co jest wpisane do księgi istnieje, a to, co nie jest do niej wpisane, nie istnieje;
  • zasada rękojmi wiary publicznej – oznacza, że w przypadku, gdyby doszło do niezgodności tego, co znajduje się w księdze z rzeczywisty stanem prawnym, to treść księgi rozstrzyga się na korzyść tego, kto właśnie kupił nieruchomość;
  • zasada pierwszeństwa praw wpisanych.

A czy ty przejrzałeś już księgę wieczystą swojej nieruchomości?

Beata Fajkus

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ