10 kroków, jak uzyskać pozwolenie na budowę

Opublikowany przez: Beata Fajkus
22 kwietnia 2014
Możliwość komentowania 10 kroków, jak uzyskać pozwolenie na budowę została wyłączona
262 Views
pozwolenie na budowę

Bez pozwolenia na budowę nie możesz rozpocząć prac budowlanych. Dowiedz się, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Wniosek pozwolenia na budowę domu składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzy dostępnym w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Za uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę domu nic się nie płaci. Dowiedz się, jak w 12 krokach uzyskać pozwolenie na budowę.

Krok 1 – W urzędzie miasta miejscowości, w której zamierzasz budować dom, sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Krok 2 – W wydziale architektury urzędu miasta złóż wniosek o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli teren, na którym zamierzasz budować nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, złóż wniosek w wydziale architektury o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WZ.

Krok 3 – W zakładzie gazowym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym poproś o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.

Krok 4 – Skompletuj wszystkie dokumenty:

  • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu,
  • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiedniej,
  • warunki techniczne dostaw mediów,
  • charakterystykę obiektu,
  • obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce.

Krok 5 – Zleć geodecie sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w sakli 1:500, przeznaczonej do celów projektowych.

Krok 6 – Zamów projekt – może być gotowy lub indywidualny na zamówienie.

Krok 7 – Zleć architektowi z uprawnieniami adaptację projektu – wykona on projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościoej oraz dostosuje projekt architektoniczno-budowlany. Jednocześnie wykona uzgodnienia Planu Zagospodarowania działki z zakładem energetycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowym oraz z ZUPD. Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowalnym.

Krok 8 – Masz już zebrane wszystkie dokumenty potrzebne do wydania pozwolenia na budowę:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana),
  • oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki (akt własności, umowa dzierżawy) składane pod rygorem odpowiedzialności karnej,
  • zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych,
  • opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami prawa.

Krok 9 – Dokumenty złóż w wydziale budownictwa starostwa powiatowego. Urząd wyda decyzję w terminie 65 dni. Decyzja na pozwolenie na budowę uprawomocni się po dwóch tygodniach. Udaj się do urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.

Co jeśli we wniosku będą błędy? Nie musisz się martwić. Jeśli urząd stwierdzi błędy we wniosku, brak w dokumentach i dokumentacji projektowej trzeba po prostu usunąć wskazane nieprawidłowości w odpowiednim terminie. Jeżeli nie zdążyć usunąć błędów w wyznaczonym terminie, otrzymasz decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Krok 10 – Po otrzymaniu pozwolenia na budowę musisz jeszcze dopełnić kilku formalności. O kolejnych krokach dowiesz się z artykułu 6 formalności jakich trzeba dopilnować po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Avatar

Beata Fajkus

Powiązane artykuły

25.04.2017

Opłata planistyczna – co to takiego ?

Zdarza się, iż właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  zbywa nieruchomość i zostaje zobligowany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty...
CZYTAJ WIĘCEJ
14.02.2017

Sprzedaż odziedziczonego domu

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, k...
CZYTAJ WIĘCEJ
28.01.2017

Brak dostępu do drogi publicznej

Służebność drogi koniecznej Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należącyc...
CZYTAJ WIĘCEJ